CO2 ladder

CO2 - Prestatieladder

Wij gaan de bedrijfsvoering verder verduurzamen aan de hand van de CO2-prestatieladder. Dit is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiƫnt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen (inzicht) en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen (reductie).
Het is ons gelukt om in maart 2018, niveau 4 van de CO2 prestatieladder te behalen!

download rapportages

Emissie inventarisatie 2018-2022 half jaar

Handboek CO2 Prestatieladder V6

Emissie inventarisatie 2016-2023

Initiatieven CO2 Prestatieladder V7

Handboek CO2 Prestatieladder V5

2a Emissie Inventarisatie 2016-2021

2a Emissie Inventarisatie 2018-2021 half jaar

CO2-bewust Certificaat 4

Handboek CO2 Prestatieladder V4

Emissie inventarisatie 2016-2020

Emissie inventarisatie 2018 2020 half jaar

Initiatieven V3

Emissie inventarisatie 2018-2019 2

Emissie inventarisatie 2016-2019

Handboek CO2 Prestatieladder V3

Reductie initiatieven v1

Initiatief Sturen op CO2

Emissie inventarisatie 2016 en 2017

Emissie inventarisatie Halfjaar 2017

Emissie inventarisatie Halfjaar 2018


CO2 Prestatieladder rapportage


Emissie Inventarisatie 2016-2018


Handboek CO2 Prestatieladder 2018 v2

Zie ook website publicatie van SKAO

Waar vindt u ons?

GEBR. VAN ERP B.V.

TEL. 0412 - 622213

LANGENDONKWEG 15
5345 HR  OSS

FAX 0412 - 637325